新增两种配色 新款SWM斯威G01 F版将于28日上市

新增两种配色 新款SWM斯威G01 F版将于28日上市

我们从SWM斯威汽车官方领会到,新款斯威G01 F版将于5月28日上市 。据悉 ,新款车型将延续现款设计,并针对车身色彩和部门设置装备摆设进行调剂。

斯威G01 F版的整体造型和配色相较于斯威G01加倍个性,现款斯威G01 F版供给了蓝黑双色/红黑双色/白黑双色/灰色四种车身涂装 ,而新款车型将进一步增添红单色和蓝单色。车身尺寸方面,斯威G01 F版的长宽高别离为4670/1855/1740mm,轴距为2750mm 。设置装备摆设方面 ,新款斯威G01 F版将标配电动尾门 ,车型数则会从6款缩减至5款。

动力方面,新款SWM斯威G01 F版将继续搭载型号为DG15T的1.5T涡轮增压策动机,最年夜功率为156马力 ,峰值扭矩为220牛·米。传动系统方面,与新车匹配的是6速手动变速箱或6速手自一体变速箱 。

张家界家教网


【读音】:

wǒ men cóng SWMsī wēi qì chē guān fāng lǐng huì dào ,xīn kuǎn sī wēi G01 Fbǎn jiāng yú 5yuè 28rì shàng shì 。jù xī ,xīn kuǎn chē xíng jiāng yán xù xiàn kuǎn shè jì ,bìng zhēn duì chē shēn sè cǎi hé bù mén shè zhì zhuāng bèi bǎi shè jìn háng diào jì 。

sī wēi G01 Fbǎn de zhěng tǐ zào xíng hé pèi sè xiàng jiào yú sī wēi G01jiā bèi gè xìng ,xiàn kuǎn sī wēi G01 Fbǎn gòng gěi le lán hēi shuāng sè /hóng hēi shuāng sè /bái hēi shuāng sè /huī sè sì zhǒng chē shēn tú zhuāng ,ér xīn kuǎn chē xíng jiāng jìn yī bù zēng tiān hóng dān sè hé lán dān sè 。chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,sī wēi G01 Fbǎn de zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4670/1855/1740mm,zhóu jù wéi 2750mm。shè zhì zhuāng bèi bǎi shè fāng miàn ,xīn kuǎn sī wēi G01 Fbǎn jiāng biāo pèi diàn dòng wěi mén ,chē xíng shù zé huì cóng 6kuǎn suō jiǎn zhì 5kuǎn 。

dòng lì fāng miàn ,xīn kuǎn SWMsī wēi G01 Fbǎn jiāng jì xù dā zǎi xíng hào wéi DG15Tde 1.5Twō lún zēng yā cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 156mǎ lì ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 220niú ·mǐ 。chuán dòng xì tǒng fāng miàn ,yǔ xīn chē pǐ pèi de shì 6sù shǒu dòng biàn sù xiāng huò 6sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。