全球限量50辆 魅影飞鹰八号典藏版官图正式发布

全球限量50辆 魅影飞鹰八号典藏版官图正式发布

近日 ,劳斯莱斯官方发布了一组由劳斯莱斯高级定制团队打造,全球限量50辆的魅影飞鹰八号典藏版官图 。新车将会在本地时候5月24日-26日于意年夜利埃斯特庄园古玩车展上展出。

魅影飞鹰八号典藏版的灵感是为了记念20世纪中一个伟年夜的故事——人类在1919年初次逾越年夜西洋不中断飞翔,那时完成此次豪举的约翰·阿尔科克上尉和亚瑟·布朗中尉驾驶的是一架改装过的一战时服役的维克斯维米轰炸机 ,这家飞机搭载的恰是两台劳斯莱斯飞鹰八号20.3升350马力策动机。

外不雅方面,新车车身上部采取塞尔比灰色,下部采取炮铜色 ,黑色的格栅则在呼应劳斯莱斯飞鹰八号飞机策动机 ,而轮圈则采取了半抛光工艺,以此晋升暗影质感 。值得一提的是,魅影飞鹰八号典藏版车型是由西萨塞克斯郡古德伍德总部高级定制团队打造的。

内饰方面 ,魅影飞鹰八号典藏版以塞尔比灰和黑色为主色调,以黄铜色点缀,以此来呼应飞翔中利用的黄铜六分仪:黄铜扬声器上描画有此次飞翔的航程、头枕上采取黄铜色丝线绣出双R字母 、副驾驶门板收纳袋上绣有黄铜线条。别的 ,驾驶席的车门上镶嵌着特殊版的铭牌,其上刻有丘吉尔对二位飞翔员的嘉奖 。

关于魅影飞鹰八号典藏版,其最年夜的亮点即是这款特殊版的车顶采取1183个星光纤维光束结构成1919年飞翔挑战的夜空 ,飞翔线路和星座以黄铜线刺绣而成 。在飞翔线路的中点,还镶有一个铭牌,刻有1919年6月15日清晨00:17 ,北纬50” 07’,西经31的字样。这款定制版的时钟在夜间会发出微微的绿光,以此来摹拟昔时飞机节制面板的绿光。这块表的概况绘制有近似罗盘的线条 ,时针选择了红色 ,在时钟下部,刻有飞机着陆位置的坐标 。

动力部门,估计新车将不会调剂 ,照旧搭载6.6T V12策动机,最年夜功率可达632Ps,峰值扭矩为820Nm。传动系统部门 ,匹配8速主动变速箱。

张家界家教网


【读音】:

jìn rì ,láo sī lái sī guān fāng fā bù le yī zǔ yóu láo sī lái sī gāo jí dìng zhì tuán duì dǎ zào ,quán qiú xiàn liàng 50liàng de mèi yǐng fēi yīng bā hào diǎn cáng bǎn guān tú 。xīn chē jiāng huì zài běn dì shí hòu 5yuè 24rì -26rì yú yì nián yè lì āi sī tè zhuāng yuán gǔ wán chē zhǎn shàng zhǎn chū 。

mèi yǐng fēi yīng bā hào diǎn cáng bǎn de líng gǎn shì wéi le jì niàn 20shì jì zhōng yī gè wěi nián yè de gù shì ——rén lèi zài 1919nián chū cì yú yuè nián yè xī yáng bú zhōng duàn fēi xiáng ,nà shí wán chéng cǐ cì háo jǔ de yuē hàn ·ā ěr kē kè shàng wèi hé yà sè ·bù lǎng zhōng wèi jià shǐ de shì yī jià gǎi zhuāng guò de yī zhàn shí fú yì de wéi kè sī wéi mǐ hōng zhà jī ,zhè jiā fēi jī dā zǎi de qià shì liǎng tái láo sī lái sī fēi yīng bā hào 20.3shēng 350mǎ lì cè dòng jī 。

wài bú yǎ fāng miàn ,xīn chē chē shēn shàng bù cǎi qǔ sāi ěr bǐ huī sè ,xià bù cǎi qǔ pào tóng sè ,hēi sè de gé shān zé zài hū yīng láo sī lái sī fēi yīng bā hào fēi jī cè dòng jī ,ér lún quān zé cǎi qǔ le bàn pāo guāng gōng yì ,yǐ cǐ jìn shēng àn yǐng zhì gǎn 。zhí dé yī tí de shì ,mèi yǐng fēi yīng bā hào diǎn cáng bǎn chē xíng shì yóu xī sà sāi kè sī jun4 gǔ dé wǔ dé zǒng bù gāo jí dìng zhì tuán duì dǎ zào de 。

nèi shì fāng miàn ,mèi yǐng fēi yīng bā hào diǎn cáng bǎn yǐ sāi ěr bǐ huī hé hēi sè wéi zhǔ sè diào ,yǐ huáng tóng sè diǎn zhuì ,yǐ cǐ lái hū yīng fēi xiáng zhōng lì yòng de huáng tóng liù fèn yí :huáng tóng yáng shēng qì shàng miáo huà yǒu cǐ cì fēi xiáng de háng chéng 、tóu zhěn shàng cǎi qǔ huáng tóng sè sī xiàn xiù chū shuāng Rzì mǔ 、fù jià shǐ mén bǎn shōu nà dài shàng xiù yǒu huáng tóng xiàn tiáo 。bié de ,jià shǐ xí de chē mén shàng xiāng qiàn zhe tè shū bǎn de míng pái ,qí shàng kè yǒu qiū jí ěr duì èr wèi fēi xiáng yuán de jiā jiǎng 。

guān yú mèi yǐng fēi yīng bā hào diǎn cáng bǎn ,qí zuì nián yè de liàng diǎn jí shì zhè kuǎn tè shū bǎn de chē dǐng cǎi qǔ 1183gè xīng guāng xiān wéi guāng shù jié gòu chéng 1919nián fēi xiáng tiāo zhàn de yè kōng ,fēi xiáng xiàn lù hé xīng zuò yǐ huáng tóng xiàn cì xiù ér chéng 。zài fēi xiáng xiàn lù de zhōng diǎn ,hái xiāng yǒu yī gè míng pái ,kè yǒu 1919nián 6yuè 15rì qīng chén 00:17,běi wěi 50” 07’,xī jīng 31de zì yàng 。zhè kuǎn dìng zhì bǎn de shí zhōng zài yè jiān huì fā chū wēi wēi de lǜ guāng ,yǐ cǐ lái mó nǐ xī shí fēi jī jiē zhì miàn bǎn de lǜ guāng 。zhè kuài biǎo de gài kuàng huì zhì yǒu jìn sì luó pán de xiàn tiáo ,shí zhēn xuǎn zé le hóng sè ,zài shí zhōng xià bù ,kè yǒu fēi jī zhe lù wèi zhì de zuò biāo 。

dòng lì bù mén ,gū jì xīn chē jiāng bú huì diào jì ,zhào jiù dā zǎi 6.6T V12cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ kě dá 632Ps,fēng zhí niǔ jǔ wéi 820Nm。chuán dòng xì tǒng bù mén ,pǐ pèi 8sù zhǔ dòng biàn sù xiāng 。